Revitalizácia

Revitalizáciou je myslená komplexná renovácia bytových objektov, ktoré vplyvom opotrebenia a vďaka nedostatočnej údržbe už nevyhovujú štandardom súčasného bývania.

Štandardom je dnes predovšetkým minimalizácia prevádzkových nákladov, funkčnosť, zaistenie zdravých životných podmienok v interiéri (teplota, vlhkosť a ich udržiavanie). Kompletná renovácia bytových objektov prináša úspory prevádzkových nákladov až do výšky celkovo vynaložených investícií na renováciu.

Čiastkové úkony prevádzané na príslušnom objekte, ako sú zateplenie obvodového plášťa, výmena otvorových výplní, striech výťahov, sanácia chýb panelovej konštrukcie a ďalšie nevyhnutné práce tvorí ako celok revitalizačný systém.

Činnosti prevádzané v rámci revitalizácie by mali byť prevádzané kvalitne tak, aby zaručili dlhodobú a bezproblémovú funkčnosť renovovaného domu. Šetriť na opravách sa nevypláca: len kvalitné prevedenie z kvalitných materiálov môže viesť k spokojnosti užívateľov.

  • ZATEPĽOVANIE OBVODOVÝCH STIEN
  • ODSTRAŇOVANIE SYSTÉMOVÝCH PORÚCH LODŽIÍ
  • VÝMENA VÝPLNÍ OKIEN A VSTUPNÝCH DVERÍ
  • VÝSTAVBA NOVÝCH LODŽIÍ ZO ŽELEZOBETÓNOVÝCH PREFABRIKÁTOV
  • HYDROIZOLÁCIA A ZATEPĽOVANIE PLOCHÝCH STRIECH
  • ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A LODŽIÍ
  • VÝMENA VSTUPNÝCH SCHODÍSK